Familie netværk

Familie netværk

Velkommen til Familienetværket i Røde Kors Ringkøbing.

Vi tilbyder børnefamilier i Ringkøbing med børn under 18 år (som pt. er i en social udsat situation) et netværk, hvor der er plads til et pusterum i dagligdagen.

Som netværk ønsker vi at være med til at øge familiernes trivsel.

Familienetværket har plads til 5-6 familier ad gangen. Netværket er tænkt som en hjælp til selvhjælp, så familierne på sigt kan stå på egne ben, og hermed danne nye venskaber.

Familienetværket drives af frivillige der brænder for, at støtte og hjælpe udsatte familier.

Familienetværket mødes den sidste onsdag i hver måned (bortset fra juli) med familierne og laver forskellige aktiviteter og spiser sammen.

Som eksempel på aktiviteter kan nævnes:

  • Bålmad i gården.
  • Vi leger sammen i gården.
  • Julehygge
  • Legoland tur
  • Snak og hyggeligt samvær.

Familienetværket drives med det formål at have størst fokus på de månedlige møder, hvor enkelte af disse kan erstattes af – eller suppleres med oplevelsesture som f.eks. op til 2 årlige familieweekender og eventoplevelser. De enkelte ture kan have forskelligt indhold.

Har du lyst til at høre mere om vores Familienetværk, er du meget velkommen til at kontakte vores aktivitetsleder her.

Røde Kors Familielejre i Ringkøbing

Familienetværket i Ringkøbing tilbyder så vidt muligt op til 2 gange om året familieweekender, for familier, som ikke har mulighed for at komme på ferie eller weekendture.

Weekenderne afholdes et sted omkring Ringkøbing og vil typisk foregå fra lørdag til søndag.

Familieweekenden vil indeholde aktiviteter for både forældre og børn. Der vil være masser af tid til hygge og snak på kryds og tværs.

Har du og din familie lyst til at komme med eller kender du en familie, som vil have stor glæde af det, så kontakt vores aktivitetsleder her.