Politikker og vedtægter i Røde Kors Ringkøbing

Politikker og vedtægter Røde Kors i Ringkøbing

Røde Kors Ringkøbing har udarbejdet en frivilligpolitik.

Formålet med politikken er for det første at styrke indsatsen for at få flere frivillige. For det andet: Det at være frivillig i Røde Kors Ringkøbing skal være en god oplevelse. Det tredje mål er at kunne fastholde frivillige længst muligt. Derfor sætter frivilligpolitikken fokus på, at nye frivillige får en god introduktion til indsatsen i Røde Kors, at der formidles klare forventninger til de frivillige og at der bliver fulgt op på deres indsats. Det er vores håb, at frivilligpolitikken bliver et brugbart redskab i den løbende dialog mellem frivillige og lederne af aktiviteterne i Røde Kors Ringkøbing.

Du kan læse vedtægter for Røde Kors  her

På bestyrelsens vegne

Thorkild Sloth Pedersen

Formand for Røde Kors Ringkøbing