Røde Kors rolle i samfundet

Røde Kors rolle i Samfundet

Røde Kors i Ringkøbing er en aktiv forening, der med de mange aktivitetsgrupper, er med til at hjælpe mange udsatte i området

Røde Kors rolle i samfundet

Røde Kors bistår og samarbejder med myndigheder, der varetager humanitære og beredskabsmæssige opgaver. Røde Kors påtager sig efter behov opgaver af humanitær, beredskabs- og uddannelsesmæssig art alene eller i samarbejde med myndigheder, organisationer eller foreninger.

Røde Kors' indsats sker altid under forudsætning af, at Røde Kors' grundlæggende principper respekteres. Det indebærer, at Røde Kors skal værne om sin uafhængighed ved selv at træffe beslutning om, hvilke behov organisationen kan og vil imødekomme.

Det indebærer også, at arbejdet er baseret på frivillighed. Frivillige kan derfor ikke pålægges opgaver, som er i modstrid med organisationens mål og retningslinier, eller som normalt betragtes som lønnet beskæftigelse. Frivilligt arbejde i Røde Kors kan ikke anvises eller påbydes af offentlige myndigheder.

De opgaver, som frivillige løser, hverken kan eller skal erstatte det offentliges forpligtelser. Røde Kors påtager sig løsning af opgaver ud fra en medmenneskelig dimension som et supplement til det offentliges dækning af basale menneskelige og materielle behov. Røde Kors er og skal være politisk neutral, men Røde Kors kan bidrage til udviklingen i samfundet ved at være fortaler for mennesker i svære livssituationer.

Røde Kors' opgavefelt i lokalsamfundet

Røde Kors beslutter gennem sine fokuspunkter, der vedtages på generalforsamlingen, den prioritering og de opgaver, som organisationen vil anvende sine ressourcer på. I overensstemmelse hermed kan der indgås aftaler med offentlige myndigheder eller andre partnere om samarbejde om projekter og løsning af konkrete opgaver.

Røde Kors kan ligeledes efter kontrakt med offentlige myndigheder påtage sig at løse professionelle opgaver, der forudsætter lønnet personale, og at involvere frivillige i løsningen af opgaver af medmenneskelig karakter.

Når Røde Kors påtager sig en opgave eller indgår i et samarbejde med andre organisationer eller myndigheder, skal Røde Kors' indsats være synlig.

Frivillige skal møde andre mennesker og deres behov med respekt og værdighed. Der lægges vægt på, at frivillige kender rammerne for indsatsen og deres kompetencer.