Kalender

Lokale reservation i Røde Kors huset, Østergade

Hvis du vil reservere et lokale tryk her. Se beskrivelsen af de enkelte lokaler herunder-

Møde lokale 1. sal.

Dette mødelokale er bedst til 4 - 6 personer.
Lokalet ligger på 1. sal.
Er lokalet optaget er det markeret med grøn. 

Møde lokale stuen, Cafeen

Lokalet bruges af Cafeen på hverdage 8 - 17. Kan ikke bookes i dette tidsrum.
Lokalet kan rumme 20 personer.
Er lokalet optaget er det markeret med blå

Møde lokale stuen, Værkstedet

Dette mødelokale kan rumme 20 personer.
Lokalet ligger bag Cafeen, og er velegnet til værkstedsarbejder.
Lokalet bruges til Integration tirsdage 16 - 18 samt torsdage 19 - 21
Lokalet bruges til Nørklere mandage 13.45 - 15.45

Er lokalet optaget er det markeret med rød.