Det at være frivillig i cafeen

Det at være frivillig

Cafeen har kun een ansat, så vi er meget afhængige af frivillig indsats for at få hverdagen til at fungere.

At melde sig som frivillig er nok den største hjælp, vi - som borgere - kan bidrage med, når det gælder de "svage" i samfundet.

Det frivillige arbejde bliver værdsat dagligt af cafeens brugere, og giver den frivillige mange dejlige og postive oplevelser.

I cafeen har vi mange aktiviteter og som frivillig kan du hjælpe med disse. Vi forsøger at lave:

  • Fiske ture,
  • Bowling,
  • Besøg på andre væresteder,
  • Udflugter, hvor vi tager ud og oplever/ser mange forskellige ting
  • Hyggeaftner i Cafeen,
  • Bankospil i Cafeen,
  • Vi deltager også gerne i motion for sjov, når det er muligt.

I Cafeen har vi en idekasse hængende til forslag og ideer - så det netop bliver brugernes ønsker der bliver tilgodeset.