Hvad forventer Røde Kors af dig?

Røde Kors er en verdens omspændende organisation og nyder stor respekt over alt. Derfor er det vigtigt at få simple forhold efterleves, således tilliden og respekten omkring Røde Kors aldrig sættes i tvivl

Hvad forventer Røde Kors af dig?

 • Du kender grundlaget for Røde Kors´ virke og foreningens struktur og beslutningsveje.  
 • Du bidrager positivt til foreningens omdømme i samfundet.  
 • Du udfører opgaven i overensstemmelser med Røde Kors´ principper og følger de regler, som måtte gælde for aktiviteten. 
 • Du imødekommer brugerens behov, så vidt det er muligt og stimulerer til selvhjælp med respekt for det enkelte menneske og dets grænser.
 • Du overholder de aftaler, som træffes, eller melder afbud i tide. 
 • Du kontakter den ansvarlige leder, hvis der opstår problemer.  
 • Du deltager i møder og kurser, som er nødvendige for varetagelse af aktiviteten. 
 • Du forvalter betroede midler i overensstemmelse med det bevilligede formål.  

 

Røde Kors Ringkøbing har ansvaret for

 • At sikre, at den frivillige er informeret om Røde Kors´ historie, ídegrundlag, struktur og beslutningsveje. At inddrage frivillige i det fællesskab, som Røde Kors-bevægelsen er. Derfor giver vi nye frivillige mulighed for at deltage i kurset "introduktion til Røde Kors"
 • at sikre at den frivillige er orienteret om reglerne for aktiviteten og følger disse.
 • at følge den frivilliges arbejde og sikre, at arbejdet bliver udført efter afdelingens ønsker og anvisninger.   
 • at sikre et system, som kan opfange afbud og afbøde virkningen heraf.
 • at lederen alene eller sammen med andre i afdelingen kan løse problemer og konflikter.  
 • at formidle tilbud og motivere den frivillige til deltagelse i kursus- og mødevirksomhed, herunder sikre økonomi for videreuddannelse.  
 • at kontrollere bevillingers anvendelse og gribe ind, hvis der er tegn på uregelmæssigheder