Frivillig i Røde Kors

Hvorfor være frivillig?

Jeg er frivillig, fordi jeg synes det er godt at bruge fritiden på noget meningsfyldt. Jeg synes, det er godt at hjælpe mennesker, som har brug for hjælp.

Som frivillig har man en række rettigheder, men man påtager sig også et ansvar i forhold til Røde Kors. Omvendt har Røde Kors et ansvar for, at rammer og indhold for den frivillige indsats er optimale. I aktivitetsgrene, hvor det basale i den frivilliges indsats er kontakten til andre mennesker, f.eks. i besøgstjenesten og i cafeen, udfyldes og underskrives en "Frivillig-aftale" med alle frivillige som grundlag for samarbejdet. Aftalen skal som minimum indeholde personlige data om den frivillige, og efter behov indføjes konkrete aftaler om indsatsen.