Nålefest 2018

Så er der dækket op til fest                  

God mad - gode venner - god hygge

Der blev lyttet til OM

Der var stor hygge

Andreas Exner spillede op                

Teateret OM sang flere sange og de var rigtigt dygtige

Mændene fandt hinanden 

Rigtig meget hygge ..

Alle nåle modtagere i år

Og maden var super - igen                                 

Og fortalte om teateret og de forestillinger de laver

Lige som Vågekonerne

Set lidt fra oven

25 års nål til Gerda Vestergård

Lidt trængsel om maden                                            

Måske nogle gik 2 gange 🙂 så det var ik så ringe

Og bestyrelsen

Så kom Nåle uddelingen