Internationale Aktiviteter

Internationale aktiviteter Røde Kors Ringkøbing

Røde Kors har venskabsprojekter i en række lande i Afrika, Asien og Østeuropa. Venskabsprojekterne er af meget forskellig art. Det kan f.eks. være katastrofeforebyggelse, sundshedsfremme, støtte til traumatiserede ofre for krig eller støtte og udvikling af de enkelte landes Røde Kors afdelinger, som hjælp til selvhjælp.

Formålet med venskabsprojekter er at støtte målrettede projekter, for at forhindre og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination også ude i verden, bl.a gennem venskabsprogrammet.

Kontakt aktivitetslederen her

Ringkøbing Røde Kors har støttet projekter i Serbien, Montenegro, Georgien og Nepal. Lige nu støtter vi Malawi og Palæstina. Lokalt støtter vi med penge og vejledning til hvorledes Røde Kors afdelingerne i de pågældende projekter / lande, kan arbejde mere effektivt.  Enkelte gange gennemføres der besøg både her og ude i verden.

Læs mere om de projekter som Ringkøbing Røde Kors deltager i her til højre.

De projekter Ringkøbing Røde Kors involverer sig i er af forskellig art.

I Malawi er der fokus på sundheds- og uddannelses aktiviteter i et af verdens fattigste lande.

Sundhedshuse hvor vi sammen med læger uden grænser hjælper flygtninge i Danmark

Ringkøbing Røde Kors har tidligere støttet:

Nepal med der fokus på sundhedsfremme, sygdomsbekæmpelse og hygiejne.
Georgien med hovedformålet opbygning af Georgisk Røde Kors med speciel fokus på lokalafdelinger.
Serbien, Montenegro projektet drejede sig om støtte til førskolebørn og lektiehjælp til skolebørn, specielt Romabørn. Det er gået så godt at Serbisk Røde Kors i området nu har overtaget projektet.