Sprogcafeen

Sprogcafeen

2 gange ugentligt har Sprogcaféen åbent i Røde Kors Huset, Østergade 22, Ringkøbing.

Vi er for øjeblikket 14 frivillige i vores sprogteam og satser på at være 5 til stede hver gang. Alle flygtningene har mulighed for at få både en snak på dansk med én af os og få sproghjælp.

Hver gang kommer der 12-20 flygtninge. Ud over lektierne hjælper vi dem med at komme på nettet og med at tyde skrivelser fra det offentlige. Vi tager ofte en almindelig menneskelig snak om regler og adfærdsmønstre i Danmark. Vi kan slet ikke undgå også at tale med flygtningene om familie, savn og fremtidsdrømme.

Sprogcaféens åbningstider:

Tirsdage kl. 16-18

Torsdage kl. 19-21

Sprogcaféen holder lukket i ferierne.

Arrangementer i Sprogcaféen januar – juli 2016:

9.2.16: Oplæg om RIF v. Bent Smidt Olesen.

8.3.16: Et par hyggetimer for kvinder og børn.

15.3.16: Fælles tilberedning af påskemad + spisning.

14.4.16: Dansk film.

14.6.16: Udflugt til Bork Vikingehavn.

30.6.16: Sommerarrangement. God sommerferie!

Vores sprogteam: Inge Birthe Bjerg, Bodil Bruun, Anne Gudrun Rasmussen, René Knudsen, Niels Andersen, Jonna Fæster, Bo Thomas Michelsen, Helle Husted, Christine Marcussen, Margrethe Høy, Raghda Al-Bader, Christian Munk, Hannah Mikkelsen og Anne Marie Thorup.

Vil du vide mere, kontakt aktivitetslederen her

Links til sprogtræning