Hvad kan du forvente af Røde Kors

Hvad kan du forvente af Røde Kors

I overensstemmelse med Røde Kors-principperne må mennesker ikke forskelsbehandles. Det gælder også for de mennesker, som indgår i det frivillige arbejde.

Frivillige har ret til: 

  • At blive positivt modtaget og få en samtale med henblik på at afdække forventninger og muligheder for at indgå i frivilligt arbejde.
  • At få den fornødne introduktion til opgaven og vide hvad der forventes
  • At vide, hvem der er ansvarlig leder og hvorledes denne kan støtte, vejlede og være problemløser.

Røde Kors Ringkøbing har ansvar for:

  •  At besvare alle henvendelser hurtigst muligt og tilbyde nye frivillige en velkomstsamtale med henblik på at vejlede og tilbyde en aktivitet, som
    passer til den frivilliges evner og tid. Et eventuelt afslag skal begrundes.
  • At tilbyde relevant introduktion og uddannelse samt redegøre for rammerne for indsatsen.
  • At sikre, at der er en ansvarlig leder, som på en kvalificeret måde kan instruere og vejlede frivillige

Røde Kors Ringkøbing ønsker at anerkende frivillige for den indsats, de yder for andre mennesker. Derfor lægger afdelingen vægt på pleje af de frivillige. Det sker som nævnt i form af dialog, møder, kurser mv. Men afdelingen ønsker også at påskønne de frivilliges indsats ved at afholde arrangementer for de frivillige. Arrangementer der har en social karakter men som også kan have et fagligt indhold. Der afholdes et årligt arrangement fælles for frivillige i alle aktivitetsgrupper. Herudover afsættes der et årligt beløb, som aktuelt er på 175 kr. pr. frivillig til et arrangement for frivillige. Beløbet administreres af aktivitetslederne.